16-07-10

Kerk in de steigers

kerk berchem2.JPG

De Onze-Lieve-Vrouw van de Karmelkerk in Berchem krijgt na de bouwvakantie een grootscheepse opknapbeurt en staat tot eind dit jaar in de steigers.

Muren, dak en toren van de kerk worden onder handen genomen. De steigers staan inmiddels klaar. ‘In een eerste fase worden de voorkant, de zijgevel kant Ter Wilgen en de achtergevel van het kerkgebouw onder handen genomen', zegt Noël Voet van de Berchemse kerkfabriek. ‘De werken zullen zeker tot eind dit jaar duren. Voor het uitvoeren van de herstellingswerken aan de kant van de Kerkstraat zal het verkeer hinder ondervinden. Een verkeersregeling wordt uitgewerkt.'

Gedurende de werkzaamheden kunnen de erediensten blijven plaatsvinden. De buitenwerken nemen 200werkdagen in beslag. De tweede fase behelst het interieur. Omdat de kerk beschermd is, worden de kosten grotendeels gedragen door de overheid.

22:03 Gepost in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0)

10-07-10

Flandria Illustrata

Flandria illustrata is een historiografisch en cartografisch werk uit 1641 van de Vlaamse kanunnik Antonius Sanderus. Het bevat voornamelijk beschrijvingen van de steden en dorpen van het voormalige graafschap Vlaanderen, naast een beschrijving van zijn graven en bisschoppen. Vaak werd ook een kaart of tekening van een stad of dorp toegevoegd. Het werk kende verschillende heruitgaven en werd in 1735 ook in het Nederlands uitgegeven onder de titel Verheerlykt Vlaandre. Vandaag de dag wordt de tekst van Flandria illustrata als weinig objectief beschouwd en wordt de bron vooral vanwege haar prachtige kaarten en tekeningen gewaardeerd.

Hieronder een kaart van het huidige Kluisbergen. Dorpsnamen worden niet altijd vermeld, de voorkeur wordt gegeven aan belangrijke huizen of hoven:  Cappel therpelghen, Vervallenhof Labauwe, Meute aenthof ter Becke, Baugaert meute, Nieu Cappel der Hooger Cluysse,  't Goet ter Donckt...

Berchem kreeg zelfs een vermelding in het boek maar Latijns is niet mijn sterkste punt.  Ik vermoed dat het gaat over 'bekende' Berchemnaren?  Degene die zich geroepen voelt om de Latijnse tekst te vertalen, ga uw gang! 

flandria illustrata- berchem

19:42 Gepost in geschiedenis | Permalink | Commentaren (0)

01-07-10

P.C. Popp

Erfdeel Kluisbergen bezit nu kopieën van de complete uitgave van de P.C Popp kadasterkaarten van onze 4 deelgemeenten.  Deze kaarten werden omstreeks 1850 opgesteld en zijn een bron aan informatie.  Niet enkel de genummerde percelen met de bebouwing van destijds maar eveneens de oude straatnamen, gehuchten, namen van belangrijke hoven,...

Eenmaal een degelijk lokaal gevonden, zullen deze kaarten gemakkelijk te raadplegen zijn door de Kluisbergense bevolking.Afbeelding 302

 

 

 

12:14 Gepost in geschiedenis | Permalink | Commentaren (0)